Primăria Bethausen județul Timiș

Hotararea nr. 22 privind rezilierea contractului de inchiriere pentru suprafetele de pajisti aflate in domeniul privat al comunei Bethausen, cu nr. 2475/24.04.2018 incheiat intre Comuna Bethausen si domnul Ciorogariu Gabriel Marius