Primăria Bethausen județul Timiș

Hotararea nr. 29 privind acordarea unui mandat special imputernicitului CL al Comunei Bethausen in adunarea generala ordinara a asociatilor ADI Apa-Canal Timis